Dlaczego warto nam zaufać.

tłumaczenia online


CENA TŁUMACZEŃ

Dobre ceny naszych tłumaczeń wynikają z naszej polityki, która jest skierowana na długofalową współpracę z naszymi klientami z nie jednorazowy zysk. Niskie ceny to u nas standard.

biuro tłumaczeń online


JAKOŚĆ TŁUMACZEŃ

Wysoka jakość tłumaczeń jest najważniejszą składową całego procesu. To tłumaczenia wysokiej jakości zapewnią Twojej firmie nowych klientów o sukces. Stawiamy na jakość w pierwszej kolejności.

zleć tłumaczenie online


SZYBKI TERMIN TŁUMACZEŃ

U nas tłumaczenia dostarczamy w 24-48 godzin od otrzymania dokumentów. Wszystko to w standardzie bez dopłat.


TŁUMACZENIA LUBLIN

Nasze biuro tłumaczeń przetłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty, w każdym języku i stopniu trudności. Najczęściej dokonywanymi tłumaczeniami są:

 • tłumaczenia języka angielskiego
 • tłumaczenia języka niemieckiego
 • tłumaczenia języka rosyjskiego

 • W ofercie posiadamy tłumaczenia tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe, również tłumaczenia ustne.

  Najczęściej wykonywanymi tłumaczeniami przez nasze biuro są tłumaczenia specjalistyczne w zaresu poniższych branż:

 • tłumaczenia medyczne
 • tłumaczenia prawnicze
 • tłumaczenia stron internetowych
 • tłumaczenie dokumentów samochodowych
 • tłumaczenie książek
 • tłumaczenia budowlane
 • tłumaczenia marketingowe

 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura tłumaczeń w Lublinie, oraz składania zamówień poprzez wygodny formularz kontaktowy. Zachęcamy także, do przeczytania większej ilości informacji o naszym mieście poniżej:

  Lublin jest dziewiątym co do wielkości miastem w Polsce, i drugim co do wielkości miastem Małopolski. Jest to stolica województwa lubelskiego (prowincja), z populacją 349.103 (stan na: marzec 2011 roku). Lublin jest największym polskim miastem, położonym na wschód od rzeki Wisły. Miasto było niedawno kandydatem do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury2016”. Lublin położony jest około 170 km (106 mil) na południowy wschód od stolicy Polski, Warszawy.

  Historia.

  Brama krakowska w Lublinie

  Pierwsze stałe osady na terenie Lublina powstały w przeszłości we wczesnym średniowieczu, choć znaleziska archeologiczne wskazują, długą wcześniejszą obecność kultur w obszarze ogólnym. Najwcześniejsza, najbardziej znacząca osada, powstała w VI wieku na wzgórzu w dzielnicy Czwartek (w polskiej nomenklaturze termin „czwartek” najprawdopodobniej odnosił się do rynku handlowego i oznaczał konkretny dzień rozliczenia). Prawdopodobne jest, że okoliczne wzgórza, miejsce dzisiejszego Starego Miasta, zostały uregulowane w tym czasie. W wieku X i XI, Czwartek stał się ważnym ośrodkiem handlowym. Położenie Lublina na wschodnich granicach ziem polskich dało mu istotne znaczenie militarne. Pierwsze tłumaczenia Lublin pochodzą z 15 wieku. Pierwsze fortyfikacje na tej stronie miasta mogły być zbudowane już w VIII wieku, prawdopodobnie na Wzgórzu Zamkowym. Prawdopodobnie pod koniec X wieku istniała już znacznie rozwinięta linia umocnień. Zabudowania zamkowe rosły, a Stare Miasto na wzgórzu obok nich stało się głównym celem rozliczenia i rozrachunków. Wzgórze Czwartek przestało dominować w obrębie względnego znaczenia. Zamek stał się siedzibą kasztelana – pierwsza wzmianka na ten temat w źródłach historycznych pochodzi z roku 1224, ale być może obecna była już od początku XII lub nawet X wieku. Tłumaczenia w Lublinie znaleźli archeologowie. Najstarszy dokument historyczny wspomina, że Lublin pochodzi z 1198 roku, więc nazwa musiała wejść w powszechne użycie jakiś czas wcześniej.

  Miasto było celem ataków Tatarów, Ruthenów, Jaćwingów i Litwinów, wobec czego było wielokrotnie niszczone. Było ono również rządzone w obrębie Królestwa Galicji i na Wołyniu między 1289 a 1302 rokiem. W 1317 roku Lublin otrzymał prawa miejskie za przyczyną Kazimierza Wielkiego, doceniającego strategiczne znaczenie miasta. Kazimierz Wielki zbudował zamek murowany w 1341 i okrążył miasto murami obronnymi.

  W 1392 roku miasto otrzymało ważny przywilej handlowy od króla Władysława Jagiełły, a wraz z przyjściem pokoju między Polską a Litwą rozwinęło się w prężnie działające centrum handlowe, obsługujące dużą część handlu między obydwoma krajami. W 1474 roku w okolicach Lublina został stworzony trakt łączący województwo sandomierskie, województwo lubelskie i województwo małopolskie. W XV i XVI wieku potęga miasta szybko rosła. Największe targi w obrębie polsko-litewskiej Rzeczypospolitej odbywały się w Lublinie. W XVI wieku parlamenty szlacheckie (Sejm) kilka razy odbyły się w Lublinie. W dniu 26 czerwca 1569 roku ogłoszono jednen z najważniejszych traktatów Unii Lubelskiej, która jednoczyła Polskę i Litwę. Litewska nazwa miasta brzmiała od tej pory „Liublinas”.

  Niektórzy z artystów i pisarzy z XVI wieku polskiego renesansu mieszkali i pracowali w Lublinie, w tym Sebastian Klonowic i Jan Kochanowski, który zginął w tym mieście w 1584 roku. W 1578 roku, w Lublinie powstał Trybunał Koronny, czyli najwyższy sąd Małopolski.

  Od drugiej połowy XVI wieku, w Lublinie powstały ruchy reformacji i duże zgromadzenie Braci Polskich było obecne w mieście. W tym czasie ustalono również w Lublinie jedną z najważniejszych gmin żydowskich w Polsce. Tłumaczenia Lublin wykonane były już w XVII wieku. Żydzi założyli powszechnie szanowaną jesziwę, żydowski szpital, synagogę, cmentarz i centrum edukacji (kahału) i zbudowali Bramę Grodzką (zwaną Bramą Żydowską) w obrębie zabytkowej dzisiaj dzielnicy. Żydzi byli ważną częścią życia miasta, dopóki nie zostali wymordowani w czasie Holocaustu. W latach 1580-1764 w Lublinie odbywała się Rada Żydowska Czterech Ziem Arba Aracot (Sejm Czterech Krajów), w której brało udział około siedemdziesięciu delegatów z lokalnych kahałów, aby omówić kwestie opodatkowania i inne ważne aspekty dla społeczności żydowskiej.

  Do Lublina przybywali studenci z całej Europy, aby studiować na tamtejszej jesziwie. Jesziwa stała się ośrodkiem nauki Talmudu i kabały, co sprawiło, że miasto zyskało miano „Żydowskiego Oxfordu:” W 1567 roku, Rosz jesziwy (dyrektor szkoły) otrzymał tytuł rektora od króla wraz z prawami i przywilejami równymi odpowiednim szefom państwowych uczelni polskich.

  W XVII wieku miasto podupadło w związku z rosyjsko-ukraińską inwazją w 1655 roku i najazdem szwedzkim w czasie Wojny Północnej. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku, Lublinie stał się siedzibą imperium austriackiego, a następnie, od 1809 roku, częścią Księstwa Warszawskiego. Od 1815 Lublin znajdował się w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. Na początku XIX wieku zostały zbudowane nowe place, ulice i budynki użyteczności publicznej. W 1877 roku uruchomiono połączenie kolejowe stacji Lublin z Warszawą i Kowlem, co znacznie pobudziło rozwój przemysłowy. Ludność Lublina wzrosła z 28.900 osób w 1873 roku do 50.150 w 1897 roku (w tym 24.000 Żydów).

  Zabór rosyjski zakończył się w 1915 roku, kiedy miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie i austro-węgierskie. Tłumaczenie w Lublinie zlecono z Rosji. Po klęsce państw centralnych w 1918 roku, pierwszy rząd niepodległej Polski pracuje w Lublinie na krótki czas. W okresie międzywojennym miasto nadal ulegało modernizacji, a liczba jego mieszkańców wzrastała. Ważne zakłady przemysłowe zostały w tym czasie ustalone, w tym pierwsza fabryka lotnicza w Polsce, Plage i Laśkiewicz, później znacjonalizowana w fabrykę LWS. Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 roku. Miasto obejmowało także tętniąca życiem społeczność żydowską, składającą się na prawie połowę populacji Lublina.

  Po inwazji Niemiec na Polskę w 1939 roku, Lublin znalazł się w obrębie Generalnej Guberni miasta. W czasie okupacji niemieckiej, ludność miasta była celem ciężkich prześladowań nazistowskich, skoncentrowanych na Żydach. Niemcy zmierzali do intensywnej „germanizacji” miasta wraz z napływu Niemców (ilość Niemców zwiększała się w kierunku 20% -25%, w porównaniu z 10% -15% w 1939 roku). W pobliżu Lublina został zbudowany plan Niska, miejscowości dla Żydów, co było znane również jako „Plan Lublin”. Miasto służyło jako siedziba dla Akcji Reinhardt, głównego niemieckiego źródła eksterminacji Żydów w okupowanej Polsce. Ludność żydowska została zmuszona do przeniesienia się do getta w pobliżu Podzamcza. Większość mieszkańców getta, około 26.000 ludzi, zostało wywiezionych do obozu zagłady w Bełżcu w okresie od 17 marca do 11 kwietnia 1942 roku. Tłumaczenia Lublin za niską cenę. Pozostała część ludności żydowskiej została przeniesiona do obiektów wokół obozu koncentracyjnego na Majdanku z siedzibą na obrzeżach miasta. Większość z nich została zamordowana przez koniec wojny.

  Po wojnie nieliczni Żydzi żyjący w ukryciu lub na terytorium ZSRR, odbudowali niewielką społeczność żydowską w mieście, ale szybko zmalała ona do poziomu znikomości, ponieważ większość Żydów wyjechała do Izraela i na Zachód.

  W dniu 24 lipca 1944 roku miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną i stało się tymczasową stolicą sowiecko-komunistycznego kontrolującego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z siedzibą w mieście, który miał służyć jako podstawa dla rządu marionetkowego. Stolica kraju została przeniesiona do Warszawy w styczniu 1945 roku. W latach powojennych Lublin nadal zrastał, potrajając liczbę mieszkańców i znacznie rozszerzając się na pobliskie okolice. Znaczna baza naukowa i badawcza powstała wokół nowo powstałego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Duża fabryka samochodów (FSC) została założona w mieście.

  W lipcu 1960 roku robotnicy z Lublina i pobliskiego Świdnika rozpoczęli pierwszą falę w skali masowych strajków, wymierzonych w reżim komunistyczny, które doprowadziły do powstania Solidarności. Pierwszy Strajk rozpoczął się w dniu 8 lipca w fabryce WSK w Świdniku. Następnie szybko rozprzestrzenił się na inne fabryki: w Lublinie i okolicy. Nastąpił zastój sieć kolejowej i tranzytowej miasta. Ostatecznie, 150 fabryk, zatrudniających 70.000 pracowników, dołączyło do strajku. Strajkujący stosowali nową taktykę pobytu wewnątrz fabryk i ich zajmowania, zamiast maszerowania po ulicach. Wobec takich zmian sposobu strajkowania, wrogie strajkującym władze musiały znaleźć sposób na użycie wobec nich siły. Zapotrzebowanie pracowników oraz ich sytuacja ekonomiczna miała ulec poprawie. Przygotowano także żądania polityczne, takie jak: nowe wybory lidera związków zawodowych, likwidacja przywilejów dla klasy rządzącej partii komunistycznej i zmniejszenie biurokracji w fabrykach.

  Strajki w lipcu trwały dwa tygodnie. Komunistycznym władzom udało się w końcu doprowadzić je spokojnie do końca, głównie poprzez udzielanie pracownikom koncesji gospodarczych. Jednak tempo generowane przez strajki w Lublinie szybko dało początek nowej fali strajków w regionie Gdańska w sierpniu 1980. Robotnicy nie używali jednak podobnej taktyki, jak robotnicy z Lublina miesiąc przed nimi. Tym razem władze komunistyczne musiały zgodzić na żądania strajkujących odnośnie utworzenia niezależnego związku zawodowego, który szybko stał się Solidarnością.

  Gospodarka.

  Stary rynek w Lublinie

  Lubelszczyzna miała najniższe PKB na mieszkańca w obrębie Unii Europejskiej do dnia przystąpienia do Unii Bułgarii i Rumunii w 2007 roku (było 32% średniej UE w 2002 roku). Pierwsze biuro tłumaczęń w Lublinie powstało w 1899 roku. Jest częścią wschodniej Polski, która to mniej skorzystała na transformacji gospodarczej po 1989 roku niż regiony Polski położone bliżej Europy Zachodniej. Chociaż poziom życia w Lublinie jest znacznie wyższy niż w okolicy, stosunkowo słaby rozwój gospodarczy miasta związana jest z ubóstwem w tym regionie.

  Lublin jest regionalnym centrum firm informatycznych. Dzięki blisko stu tysiącom studentów rocznie i pięciu uczelniom, które uczą informatyki, Lublin ma duży zapas wyspecjalizowanej siły roboczej. Średnie wynagrodzenie dla specjalistów w Lublinie stanowi ⅔ z tego, co można zarobić w Warszawie (+/- 3000 zł brutto na przykład dla programistów). Sprawia to, że jest to doskonałe miejsce dla firm z branży IT. W mieście istnieje już wiele takich firm. Asseco Business Solutions SA, eLeader Sp. z o.o., CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., Abak-Soft Sp. z o.o. i inni mają tam swoje siedziby. Inne firmy (na przykład Comarch SA, Britenet Sp. z o.o., SA, Asseco Proste Polska SA) zleciły Lublinowi, aby skorzystał z tanich, wykształconych specjalistów.

  Fabryki zbudowane w mieście pod komunistycznym reżimem są źle wykorzystywane w nowej gospodarce rynkowej. Tłumaczenia lublin wykonywane są także online. Wydawało się, że duża fabryka samochodów FSC (Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie) będzie miała lepszą przyszłość, gdy zostanie nabyta przez konglomerat Daewoo z Korei Południowej na początku lat 1990. Z kłopotami finansowymi Daewoo w 1998 związany jest azjatycki kryzys finansowy, w efekcie którego produkcja w FSC praktycznie upadła, a fabryka weszła w stan upadłości. Wysiłki zmierzające do wznowienia produkcji ciężarówek udały się, gdy dostawca silnika kupił firmę, by utrzymać swój główny rynek. Wraz z upadkiem Lublina jako regionalnego ośrodka przemysłowego, gospodarka miasta jest reorientowana w kierunku sektora usług. Obecnie, największym pracodawcą jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS).

  Ceny gruntów i koszty inwestowania są w Lublinie niższe niż w zachodniej Polsce. Jednak obszar Lublina jest jednym z głównych beneficjentów funduszy rozwoju UE. Jerzy Kwieciński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego („Polska w Unii Europejskiej. Nowe możliwości dla inwestorów zagranicznych.”) powiedział:

  „W najbliższej perspektywie finansowej, w latach 2007 i 2013, będziemy największymi beneficjentami UE – co piąte euro zostanie wydane w Polsce. W sumie będziemy mieli do dyspozycji 120 mld EUR, przypisanych wyłącznie do działań na rzecz rozwoju. Suma ta będzie ogromnym impulsem dla naszego kraju.”

  We wrześniu 2007 roku, premier podpisał ustawę, tworzącą specjalną strefę ekonomicznej inwestycji w Lublinie, która oferuje ulgi podatkowe. Jest to część projektu „Park Mielec – Obszaru europejskiego rozwoju gospodarczego”. Co najmniej 13 dużych firm zadeklarowało chęć zainwestowania tutaj, na przykład: Carrefour, Comarch, Safo, Asseco, Aliplast, oraz Browary Perła, Herbapol i Lubelskie. Tłumaczenia Lublin w tym samym czasie, gigant energetyczny, Polska Grupa Energetyczna, która ma zbudować pierwszą w Polsce elektrownię jądrową, ma mieć swoje główne biura w Lublinie.

  W Lublinie budowane są nowe centra handlowe: Lublin Plaza i Galeria Gala, największe centrum handlowe w mieście, obejmujące 33.500 metrów kwadratowych. Podobne inwestycje są planowane w najbliższej przyszłości (można tu wymienić takie projekty, jak: Park Felin „Felicity” i nową galerię „Alchemy” pomiędzy ulicami Lubartowską i Świętoduską.

  Telewizja

  tutaj znajduje się nasze biuro tłumaczeń

  TVP Lublin jest stacją telewizyjną w Lublinie, która jest właścicielem wysokiej, 104-metrowej telewizyjnej wieży betonowej. Telewizja umieściła swój pierwszy program na antenie w roku 1985. W ostatnich latach telewizja przyczyniła się do produkcji programowania kanału TVP3, a później w TVP Info.

  Transport

  Od dworca kolejowego w Lublinie, pociągi kursują dziesięć razy dziennie do Warszawy i trzy razy do Krakowa, jak również do wszystkich innych głównych miast w Polsce. Autobusy kursują spod zamku na Starym Mieście i służą większością tych samych połączeń, co w przypadku sieci kolejowej. Szybki pociąg do Warszawy jedzie około dwóch i pół godziny, a transport publiczny jest dostępny stamtąd do Lotniska Chopina, które jest tylko 10 km (6 mil) poza centrum i obsługuje loty na cały świat. Autobus Polski Express działa siedem razy dziennie, wysyłając autobusy z lotniska bezpośrednio do Lublina, a cała podróż trwa około trzech i pół godziny.

  Lotnisko

  Lotnisko Lublina znajduje się w Świdniku, około 10 km (6,2 mil) na południowy-wschód od centrum Lublina. Droga startowa ma 2500 metrów długości i jest w stanie obsługiwać duże samoloty pasażerskie. Lubelskie lotnisko jest w stanie obsłużyć 2 mln pasażerów rocznie. Istnieje bezpośrednie połączenie pociągu z lotniska do centrum miasta. Drogi.

  Od 2009 roku, Lublin ma sieć autostrad lub dróg ekspresowych, łączących miasto z resztą Polski. W nadchodzącej dekadzie mają odbyć się budowy dróg ekspresowych S12, S17 i S19, co poprawi dojazd do miasta. W dniu 17 grudnia 2009 roku rozpoczęła się procedura przetargowa na budowę drogi ekspresowej S17 w okolicy Lublina. Budowa rozpoczęła się w 2010 roku i została całkowicie zakończona w 2014 roku. Projekt obejmował budowę wokół Lublina obwodnicy o dużej pojemności, usuwając większość ruchu tranzytowego z ulic miasta i zmniejszając zatory.

  Kultura i turystyka

  Lublin to nie tylko największe miasto we wschodniej Polsce, ale również ważny rdzeń kultury miasta. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Lublin został nazwany „Bramą na Wschód”. Tłumaczenia Lublin od tego czasu wiele miało tutaj miejsce ważnych imprez międzynarodowych, z udziałem ukraińskich, litewskich, rosyjskich i białoruskich artystów, naukowców i polityków. Lublin łączy Zachód ze Wschodem. Nawet freski w Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie są mieszanką motywów wschodnich katolickich ze stylem rosyjsko-bizantyjskim.

  Muzeum

  Głównym muzeum w mieście jest Muzeum Lubelskie, jedno z najstarszych i największych muzeów w Polsce Wschodniej, a także Muzeum Majdanek State z 121.404 odwiedzających w 2011 roku.

  Kino

  Lublin jest miastem o filmowej przeszłości. Zostało tutaj nakręconych kilka ważnych filmów, na przykład oscarowy „Reader” został częściowo nakręcony w hitlerowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku, położonym w pobliżu Lublina. W 2008 roku w Lublinie, we współpracy z ukraińskim Lwowem, kręcono materiały promocyjne w celu promowania ich jako miast filmowych. Filmy zostały rozdane między filmowców, obecnych na festiwalu w Cannes. Akcja była sponsorowana przez Unię Europejską.

  Stare Miasto

  Lublin, przez niektórych turystów zwanych „Małym Krakowem”, posiada zabytkową architekturę i niepowtarzalną atmosferę, zwłaszcza w Starym Mieście. Miasto oferuje między innymi szeroki catering do studentów, którzy stanowią 35% populacji, niezapomnianą scenę muzyczną oraz kluby nocne, biuro tłumaczeń w llublinie. Lublin ma wiele teatrów i muzeów i profesjonalną orkiestrę Filharmonii Lubelskiej. Stare budynki, nawet ruiny, tworzą magiczny i niepowtarzalny klimat miasta. Stare Miasto w Lublinie ma brukowane ulice i tradycyjną architekturę.

  Puby i restauracje

  Stary Ratusz i Trybunał na Rynku są otoczone kamienicami i krętymi ścieżkami.

  Europejska Stolica Kultury

  W roku 2007, Lublin dołączył do grona polskich miast, które były kandydatami do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, jako jedno z dwóch miast wschodniej części Polski (drugim jest Białystok). Lublin wygrał aż do drugiej rundy z Hiszpanią w 2016 roku, ale ostatecznie został wybrany Wrocław.

  „Lublin to miasto, które symbolizuje europejską ideę integracji, uniwersalne dziedzictwo demokracji i tolerancji oraz ideę dialogu kultur Zachodu i Wschodu. Lublin to wyjątkowe miejsce, gdzie spotykają się kultury i religie. Tu Wschód spotyka Zachód, i Unia Europejska spełnia Białoruś i Ukrainę. Jest to idealne miejsce dla współpracy europejskich artystów, mieszkających w obrębie i poza terytorium Unii Europejskiej, oraz tłumaczenia lublin. Lublin to miasto otwarte na artystów: obszar, w którym mają miejsce unikalne inicjatywy i działania. Lublin oznacza doświadczenie setek lat bogatej historii i dziedzictwa kulturowego, który stanowi niewyczerpalne źródło inspiracji dla nowych pokoleń.

  Kultura europejska jest nie tylko nowoczesnymi muzeami i ogromnymi festiwalami, ale przede wszystkim ludźmi i ich działaniami, celami, aspiracjami, możliwościami, potencjałem i pragnieniem rozwoju. Rozwój kultury i przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury jest szansą na rozwój jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej” - Adam Wasilewski, prezydent Lublina.

  Od 2007 roku odbywają się w mieście specjalne spotkania, nazwane „enter2016”, w których może wziąć udział każdy. Stworzyliśmy stronę internetową: Lublin2016.eu, dostępną w języku polskim, angielskim, ukraińskim, hiszpańskim i portugalskim. Lublin to miasto-pilot Rady Europy i Komisji Europejskiej i ich programu miast międzykulturowych.

  W Lublinie znajduje się ponadto wiele prywatnych szkół wyższych. Polski rząd ma plany stworzenia nowego uniwersytetu w Lublinie we współpracy z rządem Ukrainy, który to projekt zapowiada się być jednym z najbardziej innowacyjnych międzynarodowych przedsięwzięć ostatnich lat. Akademia Polsko-Ukraińska wspiera wymianę wielokulturową i będzie promować polskie i ukraińskie dziedzictwo i historię. Zapowiada się być kamieniem milowym w zbliżeniu między Polską i Ukrainą oraz między Ukrainą a Unią Europejską.